Štruktúra hesla

1. Pojem (slovensky)
2. Ekvivalenty pojmu v iných jazykoch
3. Oblasť vedného poznania, z ktorej pojem pochádza
4. Explikácia pojmu s odkazmi
5. Bibliografia
6. Poznámky
7. Odkazy na príbuzné témy
8. Autor hesla